Nemocnice Praha - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Gynekologicko-porodnická klinika)