Nemocnice Praha - Klin.rehab a těl.vých. Lék. 2.LF.UK a FN Motol