Nemocnice Praha - Fakultní nemocnice v Motole (Klinika dětské chirurgie)