Zprávy 2016

16.10.2016

Overview of existing aid

Total overview of assistance and donations can be found in the table below. By clicking on the individual names of the groups you’ll be able to see a detailed list of gifts and the gifted, including the differentiation by years.

Overview sorted by groups of donees (only in Czech)

Skupina Počet darů Celkem Kč
Dětská zařízení 357 49 073 563,91 Kč
Jednotlivci 4495 139 407 155,12 Kč
Nemocnice 241 27 929 690,98 Kč
Nemocnice Praha 234 46 902 968,23 Kč
Detailní rozpis pro jednotlivé nemocnice v Praze
Fakultní nemocnice v Praze Motole (V Úvalu 1, Praha 5) 184 23 489 032,31 Kč
JIP Kliniky dětského a dorostového lékařství VFN a 1.lékařské fakulty UK v Praze 2, Ke Karlovu 2 29 20 348 991,20 Kč
Ústav pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí 2 534 922,50 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Gynekologicko-porodnická klinika, Apolinářská 8, Praha 2) 1 60 000,00 Kč
Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 9 1 013 628,00 Kč
Nemocnice Na Bulovce 1 33 792,00 Kč
Fakultní nemocnice v Motole 1 5 871,00 Kč
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 16 896,00 Kč
Fakultní nemocnice v Praze Motole 1 188 518,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (Gynekologicko-porodnická klinika) 1 528 147,00 Kč
Fakultní nemocnice v Motole (Klinika dětské chirurgie) 1 73 689,00 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 1 480 590,22 Kč
Klin.rehab a těl.vých. Lék. 2.LF.UK a FN Motol 2 128 891,00 Kč
Povodně 22 5 722 284,00 Kč
Celkem všechny skupiny 5349 269 035 662,24 Kč