Zprávy 2015

19.1.2015

Strategie projektu

Obchody a nejrůznější zařízení poskytující služby se stávají tzv. prostředníky, tzn., že nám umožňují tento projekt zrealizovat a zaštítit. Na vchod do jednotlivých obchodů a zařízení umístí samolepku s názvem projektu a fotografií pana režiséra Zdeňka Trošky, který je patronem projektu. Stejnou samolepku umístí také na pokladny. Jakmile zákazník platí svůj nákup či za poskytnutou službu, pokladní (obsluhující personál) ho osloví a požádá ho, zda se připojí k projektu na pomoc vážně nemocným dětem „troška navíc na pomoc stačí“ s libovolnou částkou od 1 Kč. V některých obchodech má zákazník možnost přispět přes registrační pokladnu a následně obdrží pokladní doklad, kde je cena za jeho nákup nebo službu + uvedení částky poskytnuté na pomoc dětem. V obchodech a zařízeních, kde realizují projekt pomocí umístění kasiček, zákazník za příspěvek do kasičky obdrží tzv. „děkovnou“ samolepku.

Forma prezentace projektu v jednotlivých obchodech a zařízeních poskytujících služby

Samolepka ve tvaru kruhu pro umístění na vchod a registrační pokladny.
Stojánek ve tvaru střížky k umístění do blízkosti pokladen s obrazovými informace k projektu.
Plakáty ve formátu A4 a A3 k umístění do jednotlivých obchodů a zařízení.
Čárový kód na plastové kartičce ve formátu kreditní karty, určený pro obchody a zařízení, které realizují projekt přes registrační pokladny.
Lamino kasičky v grafice projektu pro obchody a zařízení, které projekt realizují bez čárového kódy a registrační pokladny.

Zákazníci odchází z obchodů a zařízení poskytující nejrůznější služby spokojení s nákupem a navíc s dobrým pocitem, že se mohli zapojit do pomoci vážně nemocným dětem a to je úžasné.

troska-vizualy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *